Föremål

Slipsten

Upphov: Huber, John-Björn, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
Slipsten
Kategori
Hantverk och redskap
Material
Bergart
Antal
1
Tidsperiod
Odaterad
Föremålsnummer
45475_HST
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsdatum
1858
Förvärvskälla
Bruzelius, Magnus
Fyndplats