Föremål

Certepartier, Cirkulär, Konossement

1886:6 C - Certepartier: "Adam" Fullgjorda järn Fullgjorda trävaru Järn Malm och kalksten - Cirkulär - Konossement: Avgående

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar
Kategori 64. LXIV Arkiv
Datering 1886
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.116._HWY