Foto: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Sven Höglund.

Tio visitkort från Sven Höglund. Första kortet daterat 26.01.1914, vikt i högra sidan. Överlämnat i samband med Walther von Hallwyls 75-årsdag, 26 Januari 1914. Andra kortet daterat 1917. Tredje kortet daterat 1917. Fjärde kortet daterat 1918. Adress (nedre högra hörnet) Narvavägen 8, Stockholm. Femte kortet daterat 1918. Sjätte kortet daterat 1919. Sjunde kortet daterat 1919. Åttonde kortet daterat 1919. Nionde kortet daterat 1921. Tionde kortet daterat 1921.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori Visitkort, 64. LXIV Arkiv
Datering 1914 – 1921 (1914 - 1921)
Tidigare ägare Ägare: Höglund, Sven
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.431._HWY