Upphov: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Pil

Cylindrisk, åttkantig framtill konisk spets med ringformigt beslag. Cylindern och beslaget av mässing, spetsen av stål. Skaft av trä med runt tvärsnitt något spolformigt, baktill fyrsidigt med två vingar och rester av en tredje vinge av vingpennor.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Armborstpil
Kategori Armborst
Material
  • Fjäder
  • Mässing
  • Stål
  • Trä
Storlek
  • Längd 361 mm
  • Bredd 36 mm
  • Längd 36 mm (ståldel)
  • Vikt 40 g
Antal 1
Tidigare ägare Fleetwood, Georg Abraham
Föremålsnummer 6895_LRK
Andra nummer Nr 1867: 2458:1
Tillhörande texter
Datum
1866