Föremål

Brev inkommande

1881:2 B - Brev inkommande: C-H Christofferson, Reinh.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar
Kategori
  • Officiella brev
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1881
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.69._HWY