Foto: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Överståthållare och Fru Hederstierna.

Åtta visitkort från Överståthållare Carl Fredrik W Hederstierna och Fru Augusta Hederstierna, f. von Dardel. Första kortet daterat 1920, vikt i övre högra hörnet. Andra kortet daterat 1921, vikt i övre högra hörnet. Tredje kortet daterat 1921. Handskrift (nedanför namnet) "....". Fjärde kortet daterat 1922, vikt i övre högra hörnet. Femte kortet daterat 1922. Sjätte kortet daterat 1924. Sjunde kortet daterat 1925. Åttonde kortet daterat 1927, vikt i övre högra hörnet.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori Visitkort, 64. LXIV Arkiv
Datering 1920 – 1927 (1920 - 1927)
Tidigare ägare Ägare: Hederstierna, Carl Fredrik W, Ägare: Hederstierna, f. von Dardel, Augusta
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.375._HWY