Föremål

Meklenburg Ducatus.[Ingår i Joan Blaeu, Atlas Maior, vol. 3. Amsterdam, 1662]

[Auctore Ioanne Laurenbergio.] [Amstelodami, Guiljelmus Blaeuw excudit.] Först publicerad som del av Blaeus atlaser år 1630, enligt C. Koeman, Atlantes Neerlandici (Amsterdam, 1967), vol 1, karta nr 12.

Föremålsbenämning geografi
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning fol
Datering 1662
Tillverkningsplats Amsterdam
Tillverkare Blaeu, Joan (Utgivare)
Föremålsnummer 110386_SKOBOK