Föremål

Åskådning af de, i avseende på Sweriges penninge-ställning, wid 1823 års riksdag tagne beslut, deras orsaker, grunder och följder, samt af ämnen som i sammanhang harmed synas, under nu började riksmöte, vara föremål för öfverläggning...

Band av violett rutpressat papper m. enkel guldtr. empiredekor, rygg och pärm. Verktyg: rullar. Pärmfyllnad: papp. Gult snitt.

Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 8:o
Datering 1828, 1800 (1828; 1800 (bandets tillverkning); 1828 (tryckår))
Tillverkningsplats Stockholm
Tillverkare Hörberg, Johan (Tryckare), Wennberg, Johan Olof (Författare)
Föremålsnummer 108820_SKOBOK