Föremål

Scotia Antiqua, qualis priscis temporibus, Romanis praesertim, cognita fuit quam in lucem eruere conabatur [Ingår i Joan Blaeu, Atlas Maior, vol. 6. Amsterdam, 1662]

[R. Gordonius a Straloch] [cI> I>c LIII] Två delkartor. Först publicerad som del av Blaeus atlaser år 1654, enligt C. Koeman, Atlantes Neerlandici (Amsterdam, 1967), vol 1, karta nr 365.

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning geografi
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning fol
Datering 1662
Tillverkningsplats Amsterdam
Tillverkare Blaeu, Joan (Utgivare)
Föremålsnummer 110602_SKOBOK