Föremål

Cirkulär, Kopior, Fakturor, Kontrakt, Certepartier

1892:9 C-K - Cirkulär - Kopior av fakturor - Kontrakt och certepartier

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar
Kategori
  • Företagsräkenskaper
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1892
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.177._HWY