Föremål

...Bvcolica Et Georgica. Ex M. Accio Plavto, P. Terentio, Catone, Varrone, Colvmella et C. Plinio... ab Avctore Nicodemo Frischlino... Francofvrdi Ad Moenum, imprimebat Joannes Spies. Anno MDXIC.

Pergamentband. Rött snitt. Kolofon finns

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 8:o
Datering 1589, 1500 (1589; 1500 (bandets tillverkning); 1589 (tryckår))
Tillverkningsplats Frankfurt am Main
Tillverkare Spiess, Johann (Tryckare), Frischlin, Nicodemus (Utgivare), Vergilius (Författare)
Föremålsnummer 108856_SKOBOK