Foto: SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Spetsar, 37 st.

SPETSAR, gipyr, trettiosju stycken. Av tolv olika typer. Svart.Knypplade av silke. Typ 1, fyra stycken: Mönstret av en rad stående ovaler, förenade genom en vid fästena utvidgad tvinnad fyrtrådig silkestråd. På varje ovals nedre kant tre pikoter, ovalen upptill fäst vid uddmönstret i spetsens raka övre kant. Mått: Längd: omkring 41-58 cm.; bredd: 1 cm. Typ 2, två stycken: Mönstret av en längdgående rad stjärnor mot hålbotten. Nedre kanten runduddad, tät, med pikotavslutning, den övre rak, genomdragen med två parallella svarta fina silkestrådar. Mått: Längd: omkring 7 och 93 cm.; bredd: omkring 6 cm. Typ 3, åtta stycken: Mönstret av en längdgående rad spindlar, därunder en sammantryckt vågranka, bildad av ett glest smalt pikotband. Nedre kanten runduddad, den övre rak, i hålmönster. Mått: Längd: omkring 14-410 cm.; bredd: omkring 2,3 cm. Typ 4, fyra stycken: Mönstret bestående av en uddranka, i varje udds mitt en stjärnbotten, omgiven av två nätbottnar, alla inom smala täta band med pikotkanter. Ovanför rankan en längdgående rad spindlar. Nedre kanten runduddad, med pikotavslutning, den övre rak, med pikotband och genomdragen med en svart silkestråd. Mått: Längd: omkring 52-62 cm.; bredd: omkring 3 cm. Typ 5, ett stycke: Mönstret bestående av en sammantryckt vågranka, bildat av ett taggat smalt tätt band, i vågkammarna fyllningar av nätmönster, i vågdalarna spindelmönster. På varje vågdals nedre kant nio smala öglor av dubbelt tvinnat silke; öglorna genomdragna med två tvinnade silkestrådar. I varje vågkams övre kant tre öglor, fästa vid spetsens övre kant. Nedre kanten runduddad, den övre rak, hålig. Mått: Längd: omkring 30 cm.; bredd: omkring 4 cm. Typ 6, åtta stycken: Mönstret av en sammanhängande rad liggande ovaler, bildade av två varandra korsande täta band med hålkanter; i varje oval en punkt med fäste av två silkestrådar. Nedanför ovalerna en sammantryckt vågranka, bildad av ett taggat smalt tätt band; i vågdalarna bridfyllningar. I varje ovals överkant tre öglor, fästa vid spetsens övre kant. Nedre kanten runduddad, med pikotavslutning, den övre rak, hålig. På tre av spetsarna ena änden fållad med svart silke. Mått: Längd: omkring 15-420 cm.; bredd: omkring 4 cm. Typ 7, två stycken: Mönstret av en sammanhängande rad liggande ovaler, bildade av två varandra korsande glesa band med pikotkanter; i varje oval en fyllning av pikotbrider; i varje ovals nedre kant tre långa öglor av pikotbrider; öglorna genomdragna med två tvinnade silkestrådar. Spetsens övre del bestående av ett nätmönster med pikotbrider, nedtill med en längdgående rad glest sittande punkter. Nedre kanten runduddad, den övre rak, med ett smalt, tätt band. Ändarna fållade med svart silke. Mått: Längd: omkring 49 och 51 cm.; bredd: omkring 5 cm. Typ 8, två stycken: Mönstret av en sammanhängande rad liggande ovaler, bildade av två varandra korsande täta band med pikotkanter; i varje oval en nästan rätvinklig cirkelsektorformig figur med en punkt, allt mot tät nätbotten; i varje ovals nedre kant sju långa öglor av pikotbrider, genomdragna med två silkestrådar. Spetsens övre del bestående av ett genombrutet mönster av små liggande ovaler med pikotkanter och i övrigt av släta brider. Nedre kanten runduddad, den övre rak, hålig. Ändarna fållade med svart silke. Mått: Längd: omkring 43 cm.; bredd: omkring 5,5 cm. Typ 9, ett stycke: Mönstret lika som i typ 8 men i ovalerna bågar istället för vinklar; spetsen knypplad av finare silke. Ändarna fållade med svart silke. Mått: Längd: omkring 166 cm.; bredd: omkring6 cm. Typ 10, två stycken: Mönstret bestående av en rad stående ovaler, varje med kant av taggat smalt tätt band och med bridfyllning; ovalerna förenade genom små liggande dylika, ovanför dessa ett spindelmönster samt nedanför ett nätmönster med en tät sexbladig blomma med öppen mitt. Nedre kanten med breda runda uddar, varje med kant av taggat smalt tätt band samt ytterst smala öglor med tre pikoter; öglorna med en genom dem gående silkestråd. Övre kanten rak, med ett pikotband. Ena spetsens ändar fållade med svart silke. Mått: Längd: omkring 12 och 178 cm.; bredd: omkring 6,5 cm. Typ 11, två stycken: Mönstret bestående av en sammanhängande rad stående ovala fält, omgivna av en sammantryckt vågranka av smala täta band med pikotmönster; i varje fält en åttbladig blomma med fyllda blad och öppen rund mitt, ovanför blomman ett par treflikiga blad med gles fyllning samt överst två sexbladiga blommor, vardera med fylld mitt och öppna blad. Spetsens botten i övrigt utfylld med kors- och rutvis gående släta brider. Nedre kanten med breda runda uddar, varje bestående av en svagt runduddad vågranka av ett smalt tätt band med pikotkanter samt ytterst nio runda uddar, varje med tre pikoter; uddarna förenade med en genom dem gående silkestråd. Övre kanten rak, med ett pikotband. Ändarna fållade med svart silke. Mått: Längd: omkring 40 cm.; bredd: omkring 5,8 cm. Typ 12, ett stycke: Mönstret av tre rader stora täta tolvuddiga stjärnor mot nätbotten. Nedre kanten runduddad, varje udd bildad av ett ovalt blad med bridfyllning inom tät kant, ytterst medpikoter. Vid bladens övre ändar omväxlande en oval stjärna med naggad kant och en rund dylik med korsformig bridfyllning inom tät kant. Övre kanten rak, med ett glest stolpvarv. Mått: Längd: omkring 176 cm.; bredd: omkring 11 cm. Sannolikt inköpt av Wilhelmina von Hallwyl under 1870- och 1880-talen hos en spetshandlare i Frankfurt a/M, München eller Wiesbaden.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Spets
Kategori Övriga dräkttillbehör, 22. XXII Wilhelmina von Hallwyls kläder
Material Silke
Teknik Knypplat
Tillverkningsplats Belgien
Föremålsnummer XXII:IV:A.d.b.01._HWY