Upphov: Hallwylska museet, Hallwylska museet/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Korkningsmaskin

KORKNINGSMASKIN Av rödbok och järn. Bestående av ett svarvat och polerat rör (trumma) med något utsvälld ytterände för flaskhalsen, upptill en bågformig urskärning för korkens instoppande; på övre änden en profilerad hatt av liggande trä, med utstående stavformig kant. Inuti röret en rundstavig tryckstång av järn, på vars nedre ände en cylindrisk utsvällning för korken, på stångens övre ände ett päronformigt handtag av trä som röret, mellan detta och röret en på stången påträdd tjock korkring. Längd: 28,8 cm.; diameter: 6,8 cm.

Museum
Hallwylska museet
Föremålsbenämning
Korkningsmaskin
Kategori
  • Köksmaskiner
  • 03. III Kökets och vinkällarens inventarier
Material
  • Rödbok
  • Järn
Storlek
  • Diameter 6.8 cm
  • Längd 28.8 cm
Föremålsnummer
III:I:H.h.01._HWY
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Titel
KORKNINGSMASKIN.
Källa
Hallwylska samlingens katalogverk
Datum
1938
Text
Af rödbok och järn. Bestående af ett svarfvadt och poleradt rör (trumma) med något utsvälld ytterända för flaskhalsen, upptill en bågformig urskärning för korkens instoppande; å öfre ändan en profilerad hatt af liggande trä, med utstående stafformig kant. Inuti röret en rundstafvig tryckstång af järn, å hvars nedre ända en cylindrisk utsväll-ning för korken, å stångens öfre ända ett päronformigt handtag af trä som röret, mellan detta och röret en på stången påträdd tjock korkring. Längd: 28.8 cm.; diameter: 6.8 cm.