Föremål

Venezuela, cum parte Australi Novae Andalusiae. [Ingår i Joan Blaeu, Atlas Maior, vol. 11. Amsterdam, 1662]

[Amstelodami Guiljelmus Blaeuw excudit.] Först publicerad som del av Blaeus atlaser mellan år 1630, enligt C. Koeman, Atlantes Neerlandici (Amsterdam, 1967), vol 1, karta nr 52.

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning geografi
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning fol.
Datering 1662
Tillverkningsplats Amsterdam
Tillverkare Blaeu, Joan (Utgivare), Janszoon Blaeu, Willem (Deltagare)
Föremålsnummer 111018_SKOBOK