Foto: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Ellen Weidenhielm

Fem visitkort från Ellen Weidenhielm. Första kortet är utan datum, vikt i övre högra hörnet. Andra kortet daterat 1917, vikt i nedre vänstra hörnet. Tredje kortet daterat 1918, vikt i övre högra hörnet. Fjärde kortet daterat 1919, vikt i högra sidan. Femte kortet daterat 1920, vikt i övre högra hörnet.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori Visitkort, 64. LXIV Arkiv
Datering 1917 – 1920 (1917 - 1920)
Tidigare ägare Ägare: Weidenhielm, Ellen
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.958._HWY