Föremål

Brev inkommande

1895:1 B - Brev inkommmande: A-B Alsing & Co. London Arfwedson, Alf. London Brädgårdskontoret

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar
Kategori
  • Officiella brev
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1895
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.198._HWY