Föremål

Konossement, Kontrakt, Kopior, Fakturor, Order, Räkningar, Rapporter

1886:7 C-R - Konossement: Ankommande Malm, kalksten och kvarts - Kontrakt: Järn Trävaru - Kopior av: Järn-, papp- och trävarufakturor Last- och valsningsorder - Försäljningsräkningar från A. Viktor Blomberg - Rapporter från: Alstermo

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar
Kategori
  • Företagsräkenskaper
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1886
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.117._HWY