Föremål

Rapporter, Kontrakt, Skeppningsdokument

1876:7 R-T - Rapporter från: Sunnerstaholm O. V. Zetterling Voxna bruk - Trävarukontrakt - Trävaruskeppningsdokument

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar
Kategori 64. LXIV Arkiv
Datering 1876
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.39._HWY