Föremål

Moluccae Insulae Celeberrimae [Ingår i Joan Blaeu, Atlas Maior, vol. 10. Amsterdam, 1662]

[Amstelodami, Guiljelmus Blaeuw excudit.] Infälld karta: [Bachian I.] Först publicerad som del av Blaeus atlaser år 1630, enligt C. Koeman, Atlantes Neerlandici (Amsterdam, 1967), vol 1, karta nr. 59.

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning geografi
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning fol
Datering 1662
Tillverkningsplats Amsterdam
Tillverkare Blaeu, Joan (Utgivare), Janszoon Blaeu, Willem (Deltagare)
Föremålsnummer 110970_SKOBOK