Foto: Bonnevier, Helena, SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Glassmaskin, 2 st.

GLASSMASKINER två stycken En mindre för tre och en större för fyra liter, med kuggväxel. Av trä, järn och bleckplåt. Bestående av en omvänt konisk laggad bytta av furu med tre rundstaviga band av grov koppartråd jämte handtag (grepe) av tråd som banden samt rörligt i två rombiska kopparplåtar, i handtagets mitt en svarvad gripkavel av björk. Inuti byttan en hög cylindrisk dosa av bleckplåt, med gjutet platt trycklock av järn, dosan svängbar på en centrumtapp i ett lager på byttans botten; inuti dosan en s. k. omrörare, bestående av en längdgående mittspindel, upptill och nedtill med ett långt tvärstycke, mellan dessa tvärstycken på spindeln växelvis snedställda, rakt utstående blad, tre på vardera sidan, på den större maskinen fyra på ena sidan. Spindelns nedre ände fäst i en fördjupning i dosans botten; övre änden styrd i ett hål i locket. Kuggväxeln utgöres av en på locket liggande kuggring, förenad med inuti tvärstycket befintlig kuggtrissa, fäst på en axel, på vars ytterände en vev med något böjd ovalstavig vevarm, i dennas ytterände ett rakt utstående, svarvat handtag av björk, rörligt på en ten. Då dosan insättes i byttan och tvärstycket fastkopplas, sättes dosan i rotation medlest kuggväxeln och veven. Den mindre, höjd: 33 cm.; diameter: 24,4 cm. Den större, höjd: 36,5 cm.; diameter: 27 cm. Svensk tillverkning; Husqvarna Vapenfabriks AB

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Glassmaskin
Kategori
  • Köksmaskiner
  • 03. III Kökets och vinkällarens inventarier
Material
  • Trä
  • Järn
  • Bleckplåt
Storlek
  • Diameter 24.4 cm (maskin1)
  • Diameter 27 cm (maskin2)
  • Höjd 33 cm (maskin1)
  • Höjd 36.5 cm (maskin2)
Tillverkningsplats Sverige
Föremålsnummer III:I:C.j.01._HWY