Föremål

Certepartier, Cirkulär, Konossement, Kontrakt

1898:5 C - Certepartier: Diverse Järn Trä - Cirkulär - Konossement: Avgående Ankommande Malm, kalksten och tackjärn - Kontrakt: Järn Trävaru

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar
Kategori 64. LXIV Arkiv
Datering 1898
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.230._HWY