Foto: Sandell, Gösta, Skoklosters slott/SHM (PDM) Upphovsrätten till detta verk har gått ut och är därmed fritt att använda på alla sätt. Ange gärna upphovsperson om denne är känd.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Kriegskunst zu Pferdt. Darinnen gelehret werden,die initia und fundamenta der Cavallery aller vier Theilen ... von Johann Jacobi von Wallhausen ... Gedruckt zu Franckfurt am Mayn, bey Paull Jacobi, in Verlegung Johann Theodori de Bry. MDCXVI.

Pergamentband

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 4:o
Datering 1616, 1600 (1616; 1600 (bandets tillverkning); 1616 (tryckår))
Tillverkningsplats Frankfurt am Main
Tillverkare Bry, Johann Theodor de (Förläggare), Jacobi, Paul (Tryckare), Wallhausen, Johann Jacobi von (Författare)
Föremålsnummer 108583_SKOBOK