Föremål

Synopsis Historiarum Danicarum En kort Summa offuer Danske Historia Fra Verdens Begyndelse til...Christian den Fierdis...Konnings tid...Forfatted vdi De Danske Kongers Slectebog...aff Claudio Christophoro Lyschandro

Band av pergament med två par knytband av skinn

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning fol
Datering 1622
Tillverkningsplats Köpenhamn
Tillverkare Lyschander, Claus Christophersen (Författare), Waldkirch, Henrik (Tryckare), Lyschander, Claus Christophersen (Författare)
Föremålsnummer 111023_SKOBOK