Föremål

Inventarieförteckningar

Ekonomi. Inventarieförteckningar. Inventarium på husgerådssaker m.m. vid Ljusne den 5 Juli 1882. Skrivet av J. K.f.W. Titeln skriven av W. H. K. 20 s. Fol.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Arkivhandling, Ekonomi, Inventarieförteckningar
Kategori 64. LXIV Arkiv
Datering 1882
Tidigare ägare Ägare: Kempe, f. Wallis, Johanna
Föremålsnummer LXIV:K.Q.b.01._HWY