Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Svärdsorden axelband

Axelband av gul sidenmoaré med 10 mm breda blå kantränder 1 mm från kanten, tandadebandändar.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning ordensband axel-
Kategori Ordensband
Material Sidenmoaré
Storlek Längd 1190 mm, Bredd 114 mm
Antal 1
Datering 1814 (1814-01-28)
Tillverkningsplats Sverige
Tidigare ägare Ägare: Posse, Karl Henrik, Givare: Sack, Ebba
Inskription Signatur/Påskrift: Skänkt till Kongl.LifRustKammaren af Fröken E Sack, Signatur/Påskrift: Tillhört En af Rikets Herrar Exelensen Generalen mm Grefve C
Föremålsnummer 1954_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 3282