Föremål

Svärdsorden axelband

Axelband av gul sidenmoaré med 10 mm breda blå kantränder 1 mm från kanten, tandadebandändar.

Upphov: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Museum
Livrustkammaren
Föremålsbenämning
Ordensband axel-
Kategori
Ordensband
Material
Sidenmoaré
Storlek
  • Längd 1190 mm
  • Bredd 114 mm
Antal
1
Datering
1814

1814-01-28

Tillverkningsplats
Tidigare ägare
Inskription
  • Signatur/Påskrift: Skänkt till Kongl.LifRustKammaren af Fröken E Sack
  • Signatur/Påskrift: Tillhört En af Rikets Herrar Exelensen Generalen mm Grefve C
Föremålsnummer
1954_LRK
Andra nummer
Nr 1867: 3282
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1866
Text
Svärds- ordens kommendörsband, buret af Hans Excellens, Generalen, Grefve Carl Henrik Posse. (Gåfva af förken E. Sack.) Tid. inv. nr.: 3282 Sida i föreg.inv.: 71