Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Fru Anna Christerson f. Smerlig.

Sex visitkort från Fru Anna Christerson f. Smerlig. Första kortet daterat 1916, vikt i övre högra hörnet. Andra kortet daterat 1919. Tredje kortet daterat 1920, vikt i övre högra hörnet. Fjärde kortet daterat1920, vikt i övre högra hörnet. Femte kortet är utan datum, vikt i övre högra hörnet. Sjätte kortet daterat 1921, handskrift (nedanför namnet) "med inneligande värmaste deltagande"

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1916 – 1921

1916 - 1921

Tidigare ägare Christerson f. Smerlig, Anna
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.169._HWY