Föremål

Inledning och förklaring till Augsburgska bekännelsen

Till de teologie studertandes tjänst utarbetad. VI, [2], 88 s. På försättsbladet skrivet med bläck: "Till Högvälborne Herr Grefve W. von Hallwyl. Med djup tacksamhet och vördnad från förf." 1 vol. 8.0. Band av grågrönt linnelärft. Originalpärm. Pris 2 kr. 50 öre.

Museum Hallwylska museet
Kategori
  • Religiös litteratur
  • 63. LXIII Bibliotek
Datering 1905
Tillverkningsplats
Tillverkare Bensow, Josef Oscar (Författare)
Föremålsnummer LXIII:I:C.c.03._HWY