Föremål

Kort från Fredrika Bremer Förbundet

Arkivhandling Fredrika Bremer Förbundet "Qvinliga läkarestipendiets onämda gifvare egnas här den varmaste tack af Fredrika Bremer Förbundet." Stockholm den 2ndra Juni 1890. Hans Hildebrand. S. L-d. [Leijonhufvud] Adlersparre. Hvit kartong med text i färger och guld samt dekor av linnéarankor. Signerat av teckningslärarinnan Sofia Gisberg.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Arkivhandling, Tackkort
Kategori Tackkort, 64. LXIV Arkiv
Material Papper, Kartong
Datering 1890
Tillverkningsplats Sverige, Stockholm
Tidigare ägare Ägare: Kempe, f. Wallis, Johanna
Inskription Dekor: Linnéarankor
Föremålsnummer LXIV:K.B.01._HWY