Foto: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från H. K. H. Kronprinsessan tjenstgörande Hovfröken Stina von Stockenström.

Två visitkort från H. K. H. Kronprinsessan tjenstgörande Hovfröken Stina von Stockenström. Första kortet daterat1914, vikt i övre vänstra hörnet. Andra kortet daterat1917 samt sorgkant, vikt i övre högra hörnet.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori Visitkort, 64. LXIV Arkiv
Datering 1914 – 1917 (1914 - 1917)
Tidigare ägare Ägare: Stockenström, Stina von
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.819._HWY