Foto: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Fru Beate von Eckermann, f. Busch.

Åtta visitkort från fru Beate von Eckermann, f. Busch. Första kortet daterat 1915, vikt i övre högra hörnet. Överlämnat i samband med Vilhelminas bilolycka i 1915. Andra kortet daterat 10.06.1915. Överlämnat i samband med guldbröllop, 1915. Tredje kortet daterat 1916, vikt i övre högra hörnet. Fjärde kortet daterat 1917, vikt i övre högra hörnet. Femte kortet daterat 1917, vikt i övre vänstra hörnet. Sjätte kortet är utan datum. Handskrift "Med varm tack". Sjunde kortet är utan datum. Handskrift på tyska ".....". Åttonde kortet är med kuvert, daterat 1917. Handskrift på tyska "......".

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1915 – 1917

1915 - 1917

Tidigare ägare von Eckermann, f. Busch, Beate
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.243._HWY
Relaterat föremål LXIV:I:O.e.b.05._07._HWY