Upphov: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

värja Solingen

Fäste av förgyllt slätt stål (guldet påslaget, nästan helt bortnött. Knapp lökformig med insvängd hals. Handbygel flat, fäst vid knappens mitt medelst en skruv genom överdelens uppvikta fot och nedtill övergående i en större yttre och en mindre inre parerplåt, båda parerplåtarna helt genombrutna i ett mönster liknande fjäril. Bakre parerstång rak, hoprullad nedåt-inåt. Kavel slät, lindad med tvinnad silvertråd, upptill och nedtill en flätad krans av samma material. Klinga rak, tvåeggad, flackslipad. Baspartiet på båda sidor med en ca 100 mm lång hålkäl, i den på insidan inslaget i koppar ett ulvmärke (Passau, här ej som tillverkningsort endast som föregiven kvalitetsbeteckning). Ovanför hålkälen på båda sidor ett inslaget märke i form av en halvmåne.

Museum
Livrustkammaren
Föremålsbenämning
Värja
Kategori
Värjor
Storlek
 • Längd 994 mm
 • Bredd 147 mm
 • Längd 825 mm (klinga)
 • Bredd 38 mm (klinga)
 • Vikt 1170 g
Antal
1
Datering
 • 1650
 • 1640-01-01 – 1660-01-01

1650 cirka

Tidigare ägare
Föremålsnummer
10696_LRK
Andra nummer
Nr 1867: 1870
Litteratur
 • White arms of the Royal Armoury. Ex. A, B, Nordström, 1984, katalog: 95
 • Vägledning för besökande 1921, Livrustkammaren och därmed förenade samlingar, katalog: 597
 • Minnesutställning 1948, Westfaliska freden., katalog: 524
 • White arms of the Royal Armoury. Ex. A, B, Nordström, 1984, katalog: 95
 • White arms of the Royal Armoury., Nordström, 1984, katalog: 95
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1866
Text
1 värja med bygelfäste af jern, som synes hafva varit förgyldt, knappen päronformig med en afsats, parérplåten genombruten, bygeln fastskrufvad på knappen, förlängningen på bygeln nedåtböjd i snirkelform, kafveln lindad med försilfrad messingstråd, klingan bred, tveäggad, vid fästet en kort fördjupning på båda sidor med ulfmärket inlagdt i koppar, smedsmärket en halfmåne, klingan bär märken efter flera hugg. Tid. inv. nr.: 1870 Sida i föreg.inv.: 64
Typ
Äldre inventarium
Datum
1803
Text
1 st Hugge pamp eller Värja med förgylt jernfäste handkaflen af Silwer tråd (Baljan Felas). (Nyttjad af K. Carl X i Danska och Polska Krigen). h. sida: aflemnad till Riddarholms Kyrckan dh. 12 aug. 1817 - quitt. af Drake och Rothlieb - Qv. Y. Tid. inv. nr.: 467 Sida: 63 Nr. i föreg. inv.: 58 Sida i föreg.inv.: 386
Typ
Äldre inventarium
Datum
1855
Text
1 st Konung Carl X:s stålhufva 3 st do do (Konung Carl X:s) värjor, nemligen: a) 1 liten värja med jernfäste, dubbelt C med R. S. och Krona å ömse sidor om parerstången samt en latinsk inskription, uttryckande att Konung Carl X Gustaf begagnat densamma. b) 1 större svärd med jernfäste och en instämplad halfmåne å klingan, genombruten parerplåt, som synes hafva varit förgyld c) 1 Infanterivärja med förgyldt fäste med pålagda silfverornamenter; kafveln lindad med förgyld silfvertråd, Toledo-klinga. 1 st Polsk Sabel med silfverfäste och balja af rödt sammet med silfverbeslag Rubrik: Tillkomne Effekter Sida: 64
Typ
Äldre inventarium
Titel
Högst Sahl. Konung Carl Gustafs egne Wärjor
Datum
1748
Text
En Hugg-Pamp eller Wärja med Järn-Fäste förgylt, dock mäst afnött, Handkaflen af Silfwertråd, där uti en skiön Klinga, med en halfmåhne på hwar sijda, Balljan af Läder och en Järn-Dubbsko, bemälte Wärja hafwer Högbemälte Konung fördt med sig i Påhlska och Danska Krigen - 30:- i marg. NB Prot. 467 Rubrik: Wärjor eller Swärdh Tid. inv. nr.: 58 Sida: 386 Nr. i föreg. inv.: 22