Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från H. M. Drottningens Tjänstgörande Statsfru Fru Rosenblad

Fyra visitkort från H. M. Drottningens Tjänstgörande Statsfru Fru Agnes Charlotta Henrietta (Lotten) Rosenblad, f. Weidenhielm. Första kortet daterat 1914, vikt i övre vänstra hörnet. Andra kortet daterat 1916 samt sorgkant, vikt i övre vänstra hörnet. Tredje kortet daterat 1918. Fjärde kortet är utan datum, vikt i övre vänstra hörnet.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1914 – 1918

1914 - 1918

Tidigare ägare Rosenblad f. Weidenhielm, Agnes Charlotta
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.734._HWY