Foto: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Friherrinnan Eleonora Kantzow, f. Liljencrantz.

Fyra visitkort från Friherrinnan Eleonora Kantzow, f. Liljencrantz. Första kortet är utan datum. Andra kortet daterat 1915. Tredje kortet daterat 1920. Fjärde kortet daterat 1921.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori Visitkort, 64. LXIV Arkiv
Datering 1915 – 1921 (1915 - 1921)
Tidigare ägare Ägare: Kantzow, f. Liljencrantz, Eleonora
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.454._HWY