Föremål

Rapporter

1877:6 R - Rapporter från: Gruvorna Ljusne brädgård och sågverk Ljusne masugn och verkstad

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar
Kategori 64. LXIV Arkiv
Datering 1877
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.45._HWY