Foto: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Greven Henning Wachtmeister och Grevinnan Wachtmeister.

Sexton visitkort från Greven Henning Wachtmeister och Grevinnan Wachtmeister. Första kortet är utan datum, vikt i övre högra hörnet. Handskrift "13 Vestra Trädgårdsgatan". Andra kortet är utan datum, vikt i övre högra hörnet. Adress (nedre högra hörnet) Kungsgatan 2. Tredje kortet daterat 1915, vikt i övre högra hörnet. Överlämnat i samband med Wilhelminas bilolycka i 1915. Fjärde kortet daterat 1916, vikt i övre högra hörnet. Femte kortet daterat 1916, vikt i övre högra hörnet. Sjätte kortet daterat 1917, vikt i övre högra hörnet. Sjunde kortet daterat 1917 samt sorgkant. Åttonde kortet daterat 1918, vikt i övre högra hörnet. Nionde kortet daterat 1919, vikt i övre högra hörnet. Tionde kortet daterat 1920, vikt i övre högra hörnet. Elfte kortet daterat 1920, vikt i övre högra hörnet. Tolfte kortet daterat 1921, vikt i övre högra hörnet. Trettonde kortet daterat 1922, vikt i övre högra hörnet. Fjortonde kortet daterat 1923, vikt i övre högra hörnet. Femtonde kortet daterat 1925, vikt i övre högra hörnet. Sextonde kortet daterat 1926, vikt i övre högra hörnet.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1915 – 1926

1915 - 1926

Tidigare ägare Wachtmeister af Johannishus, Henning
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.925._HWY