Föremål

Hyreskontrakt. Stall m.m.

Samhälls- och Rättsvetenskap. Hyreskontrakt. Stall m.m. Hyresgäst (där inget annat står) Johanna Kempe, f. Wallis. Hyresvärd: Änkefru Johanna Kempe. Hyresgäst: C.J. Lindström. Nr 24 A Gref Thuregatan. I stall för fem hästar m.m. Stockholm den 14 december 1906. 1.10.1907-1.4.1907

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Arkivhandling, Stall m.m., Hyreskontrakt
Kategori 64. LXIV Arkiv
Tidigare ägare Ägare: Kempe, f. Wallis, Johanna
Föremålsnummer LXIV:K.O.b.b.09._HWY