Föremål

Inventarieförteckningar

Ekonomi. Inventarieförteckningar. Förteckning på åkdon, se4lar och diverse stallinventarier, emottagna av kusken Carl Johan Fernberg, Stockholm den 2 Oktober 1890. 4 s. Fol.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Arkivhandling, Ekonomi, Inventarieförteckningar
Kategori 64. LXIV Arkiv
Datering 1890
Tidigare ägare Ägare: Kempe, f. Wallis, Johanna
Föremålsnummer LXIV:K.Q.b.02._HWY