Föremål

Bibliska chönika, thet är: at propheternas oc apostlanars böker, them wij kalle gamble och nya testamentet, äre Gudz sanfärdige ord ... uthsatt aff tyskan in på wårt swenska tungomåhl, aff Andrea Laurentij Upsaliensi ...uplagdt, på Wijsingsborg hoos hans höggrefl: nåd: booktryckiare Johann Kankel, åhr MDCLXXVI.

Band av kalvskinn m. guldtr. dekor, rygg och formering. Verktyg: rullar. Pärmfyllnad: papp. Röd- och brunstänkt snitt.

Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 8:o
Datering 1676, 1600 (1676; 1600 (bandets tillverkning); 1676 (tryckår))
Tillverkningsplats Visingsborg
Tillverkare Laurentii, Andreas (Översättare), Tribauer, Esaias (Författare), Kankel, Johann (Tryckare)
Föremålsnummer 108278_SKOBOK