Foto: Schmidt, Göran, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Kavaljersvärja, Frankrike 1760-talet.

Fäste av förgyllt silver. Oval knapp med polerade horisontella band, däremellan punsade räfflor. Rund, platt nitknapp. Rak bakre parerstång med inrullad ytterände. Handbygel intappad i knappen och där med ett volutliknande ornament på handbygelnsmitt, två kulformiga ornament, fingerbyglar. Njurformiga parerplåtar med punsad yta, på bådas yttre kanter samma kulformiga ornament som på handbygeln. Parerplåtarnas kanter och samtliga byglar kannelerade med punsade räfflor. Krysset med likartad lodrät kannelering. Kavellindning Klinga tvåeggad, s.k. colichemardklinga. Den bredare delen med tre förgyllda hålkälar. De yttre med tre långsmala genombrytningar, den i mitten med fyra, samt åt båda hållen avslutat med rombformade genombrytningar. Kanterna och ett litet stycke ovanför hålkälarna blånerade och med enkla små förgyllda ornament. Klingan därefter i hela sin längd flammig med sexkantig slipning och utan ornering.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Värja
Kategori Värjor
Material Stål, Silvertråd
Storlek Längd 775 mm (klinga), Bredd 28 mm (klinga)
Teknik Genombrytning, Etsning
Antal 1
Datering 1760 – 1769 (1760-tal)
Tillverkningsplats Frankrike
Tidigare ägare Givare: Willebrand, Ernst Magnus von
Föremålsnummer 5623_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 2072