Föremål

Glasmonter

Glasmonter som använts (som skydd för föremål) i miljön i Hallwylska museet. Sannolikt beställda i samband med att huset iordningsställdes för museiverksamhet någon gång under 1920-30-talen. Varje monter har en liten företags/tillverkar etikett märkt "Gletscher" Montrarna är hopsatta med lim som idag har torkat varför man måste vara försiktig när man hanterar eller flyttar dem

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Glasmonter
Kategori 20. XX Verktyg m. m. för Samlingen
Storlek Bredd 57 cm, Djup 57 cm, Höjd 47 cm
Datering 1920 – 1939
Föremålsnummer S.XX:I:S.03._HWY