Foto: Schmidt, Göran, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Kraschan för kommendör av Nordstjärneorden enl. 1751-1798 års statuter, för kommendör med stora korset enligt 1844 års statuter, dock av metall.

Malteserkors, av pressad silverplåt, delade armar, delning och kantning med repstav, därutanför kantbård av två rader repstav av olika bredd, kulor på spetsarna. Mellan armarna strålar av olika längd. Mittpå slät, femuddig, fasetterad stjärna med repstavskant, fäst på kraschanens baksida med utvikta tenar. Lodrätt placerad säkerhetsnål.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning ordenstecken kraschan komm.
Kategori Kraschaner
Material Silver
Storlek Vikt 36 g, Bredd 84 mm
Antal 1
Datering 1800 – 1820 (1800-talets början)
Tillverkningsplats Sverige
Tidigare ägare Ägare: Ehrensvärd, Carl August, Ägare: Vogt, Jörgen Herman
Inskription Dekor: stjärna, 5-uddig
Föremålsnummer 488_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 52:115