Föremål

Drabantbardisan, Sverige 1654

Klinga med symmetriska, uppåtriktade vingar, ovanför dessa två och nedanför tre volutformiga utsprång. Utmed hela klingan en markerad mittås. Etsad dekor, vid basen årtal: 1654, därovanför det svenska riksvapnet, hjärtsköld Pfalz samt namnchiffer C G R S (C G krönt av en gemensam krona, R S av var sin). Vinkelformig avslutningsbård samt därovanför två breda, längsgående rankbårder. Sexsidig, balusterformig hals, därovanför holk, l: 98 mm, krans i form av två sexssidiga skivor, åtskiljda av genombrutna, 3-liknande, parvisa ornament. Klingan fasthållen vid skaftet med två skenor, l: 450 mm.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Bardisan
Kategori Bardisaner
Material Trä, Stål
Storlek Längd 541 mm (klinga)
Teknik Etsning
Antal 1
Datering 1654
Tillverkare Kohl, David Casparsson (Tillverkare)
Tidigare ägare Ägare: Karl X Gustav av Sverige
Inskription Dekor: riksvapen Sverige-Pfalz
Föremålsnummer 5871_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 3720:a