Föremål

Historisch verhael van 't leven en oorlogs-bedryf van de heer Christoph Bernhard van Galen, bischop van Munster, vorst des H. Roomschen Rijcks, administrator tot Corvay ... Vervattende sijne geboorte, opkoomst, regeeringh en doodt, nevens veele aenmerckenswaerdige saecken omtrent deselve. Uyt de voornaemste soo buyten als binnenlandsche schrijvers, en eenige berighten van aensienlijcke persoonen kortlijk by een gebraght. Door S. d. V. Met koopere plaeten verciert. t'Amsterdam, by J. B. Boeckverkooper, in de Kalverstraet. Anno 1679.

Pergamentband.

Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 12:o
Datering 1679, 1600 (1679; 1600 (bandets tillverkning); 1679 (tryckår))
Tillverkningsplats Amsterdam
Tillverkare Vries, Simon de (Författare), J.B. (Förläggare), Galen, Christoph Bernhard von (Medförfattare)
Föremålsnummer 109295_SKOBOK