Upphov: Dabir, Victoria, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Ringbrynja

Textilfragment och textilavtryck.

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
Ringbrynja
Kategori
Vapen och rustningar
Material
  • Järn
  • Textil
Antal
1
Antal fragment
39
Datering
1250 – 1361
Tidsperiod
  • Högmedeltid
  • Senmedeltid
Föremålsnummer
533429_HST
Andra nummer
Undernummer: VI:17Sp
Historisk händelse
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsdatum
1928
Fyndplats
Arkeologisk kontext