Upphov: SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Trävarustämpel

Rektangulär skiva, på vars undersida i relief initialerna W. K. W. (avtryck, se Planschverket). Skivan fäst på en fyrsidig träklots. Skaft svarvat, päronformigt, på lång smal hals samt brunbetsat och polerat, nedtill kring halsen en profilering; på den päronformiga delen ett vitkokat mässingsstift med kullrigt huvud, på motsatta sidan en rund plattning, båda angivande, hur stämpeln skall hållas. På skaftet inpressat: CENTRALTRYCKERIET. Tillhört inventarierna på firman Wilh. H. Kempes (innehavare Walther von Hallwyl och Johanna Kempe, f. Wallis) kontor, inrymt i Blasieholmstorg 11, 1884 - 30 September 1896, och Hamngatan 4, 1 Oktober 1896 - 1909

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Trävarustämpel
Kategori
 • Stämplar
 • 02. II Kontorets inventarier
Material
 • Gummi
 • Trä
Storlek
 • Bredd 1.1 cm (klots)
 • Höjd 1.7 cm (klots)
 • Längd 2 cm (klots)
 • Höjd 7 cm
Teknik
 • Relief
 • Svarvning
 • polerat
Föremålsnummer II:IV:B.y.02._HWY
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1935
Titel
TRÄVARUSTÄMPEL.
Text
Af gummi, med träskaft. Rektangulär skifva, å hvars undersida i relief initialerna W. K. W. (aftryck, se Planschverket). Skifvan fast på en fyrsidig träklots. Skaft svarfvadt, päronformigt, på lång smal hals samt brunbetsadt och poleradt, nedtill kring halsen en profilering; å den päronformiga delen ett hvitkokadt mässingsstift med kullrigt hufvud, å motsatta sidan en rund plattning, båda angifvande, hur stämpeln skall hållas. Å skaftet inpressadt: CENTRALTRYCKERIET. Höjd: 7 cm. Klots, höjd: 1.7 cm.; längd: 2 cm.; bredd: 1.1 cm. Tillhört inventarierna å firman Wilh. H. Kempes (innehafvare Walther von Hall-wyl och Johanna Kempe, f. Wallis) kontor, inrymdt i Blasieholmstorg 11, 1884— 30 September 1896, och Hamngatan 4, 1 Oktober 1896—1909.