Föremål

Groninga Dominium [Ingår i Joan Blaeu, Atlas Maior, vol. 4. Amsterdam, 1662]

[Auctore Bartholdo Wieheringe] [Amstelodami Guiljelmus Blaeuw excudit] Först publicerad som del av Blaeus atlaser år 1630, enligt C. Koeman, Atlantes Neerlandici (Amsterdam, 1967), vol 1, karta nr 20.

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning geografi
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning fol.
Datering 1662
Tillverkningsplats Amsterdam
Tillverkare Blaeu, Joan (Utgivare), Janszoon Blaeu, Willem (Deltagare)
Föremålsnummer 110521_SKOBOK