Föremål

Kontrakt, Kopior, Fakturor, Order, Räkningar, Rapporter

1885:6 C-R - Kontrakt: Järn Trävaru - Kopior av: Trä-, järn- och pappfakturor Valsningsorder - Försäljningsräkningar från A. Viktor Blomberg - Rapporter från: Alstermo (pappfabrik) Furudal och Dalfors Gruvorna / Ljusne-Voxna Aktiebolag

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar
Kategori
  • Företagsräkenskaper
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1885
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.107._HWY