Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Le Comtesse Helene de Medem, nee princesse Lieven.

Två visitkort från Le Comtesse Helene de Medem, nee princesse Lieven. Första kortet är utan datum, vikt i övre högra hörnet. Handskrift "p. p. c.". Andra kortet är utan datum, vikt i övre högra hörnret.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Tidigare ägare Medem, Helene de
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.591._HWY