Föremål

Visitkort från Le Comtesse Helene de Medem, nee princesse Lieven.

Två visitkort från Le Comtesse Helene de Medem, nee princesse Lieven. Första kortet är utan datum, vikt i övre högra hörnet. Handskrift "p. p. c.". Andra kortet är utan datum, vikt i övre högra hörnret.

Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.591._HWY