Föremål

Kungl. Vitterhets-, Historie- och Antikvitetsakademien, årsbok

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Kungl. Vitterhets-, Historie- och Antikvitetsakademien, årsbok
Kategori
  • Böcker
  • 63. LXIII Bibliotek
Datering 1927 – 1929

1927 - 1929

Tillverkare Cederquists Grafiska AB (Utgivare)
Föremålsnummer LXIII:I:J.a.19._HWY