Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från A. Haug, Kaiserlich deutscher konsul.

Tio visitkort från Alfred Haug, Kaiserlich deutscher konsul. Första kortet är utan datum. Andra kortet är utan datum. Tredje kortet daterat 1916, vikt i högra sidan. Fjärde kortet daterat 1916, vikt i högra sidan. Femte kortet daterat 1916, vikt i högra sidan. Sjätte kortet daterat 1916, vikt i högra sidan. Sjunde kortet daterat 1917. Åttonde kortet daterat 1917. Nionde kortet är utan datum, vikt i högra sidan. Handskrift "...". Tionde kortet är utan datum, vikt i högra sidan. Handskrift "...".

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1916 – 1918

1916 - 1918

Tidigare ägare Haug, Alfred
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.371._HWY